Bachelor

Инженерия жанан информатика факультети 

 

Программанын аталышы

  ENG      

   RU       

  KG        

1

Информатика жана эсептөө техникасы

Pdf

Pdf

 

Pdf

 

2

Электроника жана наноэлектроника

Pdf

Pdf

Pdf

3  

Колдонмо математика жана 

информатика

Pdf

Pdf

Pdf

 

Гуманитардык илимдер факультети

 

Программанын аталышы

 ENG                        

RU                       

KG                    

1

Линвистика (котормо жана котормо таануу)

Pdf

Pdf

Pdf

Филология (англис тили жана адабияты)

Pdf

Pdf

Pdf

3

Психология

Pdf

Pdf

Pdf

4

Педагогика (башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)

Pdf

Pdf

Pdf

5

Журналистика

Pdf

Pdf

Pdf

 

 Экономика жана башкаруу факультети

 

    Программанын аталышы                           

   ENG             

   RU           

   KG         

1  

Экономика (Эл аралык экономика жана Бизнес)

Pdf

Pdf  

 

Pdf

 

2

Эл аралык мамилелер

Pdf

Pdf

Pdf

3

Менеджмент

Pdf

Pdf

Pdf

4

Экономика (Каржы жана насыя)

Pdf

Pdf

Pdf

5

Эл аралык укук 

Pdf

Pdf

Pdf